Wednesday, April 29, 2009

Mayo Uno Entry: Lemme Spit at All Your Faces

Bert McCracken in one of The Used Concerts


Para ito sa mga taong di kumikilala sa halaga ng trabaho para sa maralitang Pilipino.

Para ito sa mga taong hindi marunong kumilala ng talento ng mga Pilipino.

Para ito sa mga nagmamarunong at sinasabing makabayan sila.

Para sa ito sa mga taong akala mo kung sino umasta.


Mga Pakyu Kayo.


Para ito sa mga taong kung makapanira ng tao tila sila'y diyos.

Para ito sa mga porenjer na nagtatayo ng trabaho dito at di nakakabigay ng mainam na sweldo para sa mga empleyado.

Para ito sa mga kumpanyang lahat ng pwedeng ikaltas na buwis at singilin ay ikakaltas.

Para ito sa mga taong ang presyo ng bilihin ay patuloy na itinataas..
...samantalang ang natitira na lamang sa sweldo ng nakararaming pilipino ay barya.

Mga Pakyu Kayo.


Para ito sa mga taong PINAGPIPILITAN ANG SARILI SA ISANG TRONONG kathang isip.

Para ito sa mga opisyal na isinusuka na ng mga mamamayan.
Para ito sa mga tarpaulin, banner, streamers at tshirts na pinapangalandakan niyo twing gagawa kayo ng hindi epektibong "one time big time feeding program"
Para ito sa mga pagmumukha niyo na wala namang ginawang mabuti sa masa.


Mga Pakyu Kayo.


Para ito sa mga pilipinong tamad. Para ito sa mga pilipinong sumusuko.
Para ito sa mga pilipinong reklamo ng reklamo na walang ginagawang pagbabago sa sarili.

Para ito sa mga taong sumisigaw ng save the earth pero di naman sinasagip ang sarili.

Para ito sa sarili ko at sa ibang tao, na nahihirapang maniwala sa isang pangmatagalang pagbabago.

Mga Pakyu Tayo.No comments:

Post a Comment